نویسنده، کارگردان

تبلیغات سایت

تماشاگران فرهیخته تئاتر

سامانه ارسال پیامک مجموعه تئاتر شهر با شماره 30006880 آماده دریافت انتقادات، نظرات و پیشنهادات شماست.


پرمخاطب‌ترین نمایش محیطی ۹۲
خرید با تخفیف و انتخاب صندلی
خرید بلیت
به یاد شهر قصه...