نویسنده، کارگردان

تبلیغات سایت

هنرمند فرهیخته

سرکار خانم زهرا صبری

مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت گفته و آرزو می کنیم که وسعت صبرتان به اندازه دریای غمتان باشد.

با هم دعا کنیم تا خداوند بزرگ روح آن عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند .