نویسنده، کارگردان

تبلیغات سایت

تماشاگران فرهیخته تئاتر

سامانه ارسال پیامک مجموعه تئاتر شهر با شماره 30006880 آماده دریافت انتقادات، نظرات و پیشنهادات شماست.


به یاد شهر قصه...
نزدیک پایان
خرید بلیت
خرید بلیت